Een Campbelli als huisdier, mag dat nog?

Als verschillende dierenorganisaties en minister Staghouwer hun zin krijgen, is het per 1 januari 2024 niet meer mogelijk om nieuwe Campbelli dwerghamsters als huisdier te kopen. De Campbelli wordt niet genoemd in de nieuwe lijst met zoogdieren die je in Nederland als huisdier mag hebben.

Hoe zit het precies?

Er wordt al jaren gekeken naar dieren die als huisdier gehouden worden in Nederland. Van veel dieren is men het er eigenlijk wel over eens: deze dieren zijn niet geschikt als huisdier. Veel van deze dieren staan niet op de lijst, maar stonden ook niet op de oude positieflijst. Waarom niet? Omdat er al ergens anders in een wet staat dat deze dieren niet als huisdier gehouden mogen worden. Door de nieuwe lijst zijn er nog maar 30 soorten zoogdieren die daadwerkelijk als huisdier gehouden mogen worden. Dat houdt in dat je na 1 januari 2024 geen Campbelli’s meer mag aanschaffen of ermee mag fokken. Voor de dieren die je al in je bezit hebt, heb je bewijs nodig dat je deze voor die datum hebt aangeschaft.

Is er nog een kans dat de Campbelli wel als huisdier gehouden mag worden?

Voordat de lijst ingaat moeten nog een aantal wetten en regels aangepast worden. Helaas is er weinig inzicht in of hier nog wat tegen gedaan kan worden. Er zijn diverse partijen die zich verzetten tegen de lijst, om verschillende redenen. Totdat alles rond is, kan er nog van alles gebeuren. Natuurlijk hopen alle Campbelli-liefhebbers dat de lijst afgeschoten wordt.

Waarom mag de Campbelli niet?

Er zijn verschillende risicofactoren waarom men van mening is dat de Campbell niet geschikt is om te houden als huisdier.

Bron afbeelding: rvo.nl

Deze afbeelding geeft weer op welke punten men van mening is dat Campbelli’s beter niet meer gehouden kunnen worden. Voor meer informatie hierover is het mogelijk een kijkje te nemen op bijvoorbeeld de website van het licg.

%d bloggers liken dit: